Historia Koalicji

Podczas debaty otwartej – podsumowującej V Międzynarodowe Forum Suplementów Diety – 8 lipca 2011 roku, zainicjowano powstanie grupy roboczej składającej się z naukowców oraz przedstawicieli przedsiębiorców, której misją i celem będzie edukacja społeczeństwa w zakresie działania i poprawnego stosowania suplementów diety.

Misja Koalicji

Misją koalicji będzie wspieranie racjonalnego rozwoju prawodawstwa i kontroli w dziedzinie suplementów, a także edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedniego stosowania suplementów diety. Synergia działań instytucji rządowych, samorządowych oraz naukowych będzie źródłem optymalizacji interakcji pomiędzy producentami i nabywcami suplementów diety, chroniąc prawa zarówno jednej, jak i drugiej strony.