Konferencja

W imieniu Komitetu Sterującego Koalicji na rzecz Suplementów Diety mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Konferencji Plenarnej - "Suplementy Diety - nowe zmiany - tradycyjne problemy", która odbędzie się w dniu 02.12.2011 od godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.


Głównym celem konferencji jest podsumowanie i usystematyzowanie dotychczasowych doniesień naukowych, omówienie ostatnich regulacji prawnych oraz projektów zmian wprowadzanych na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym. Przedmiotem spotkania specjalistów i ekspertów będzie także omówienie głównych problemów, na które napotykają aktualnie przedsiębiorcy, producenci oraz instytucje związane z rynkiem suplementów diety i jego otoczeniem .


Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ramowym nadchodzącego spotkania, jednocześnie zachęcamy do wcześniejszego anonsowania problemów kluczowych i pytań ,które będą omawiane podczas dyskusji ''Otwarte Forum'' na zakończenie konferencji.