Warszawa, 14-15.11.2012 r.

  • images/slider/1.jpg
  • images/slider/2.jpg
  • images/slider/3.jpg
  • images/slider/4.jpg

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

zakończyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Oświadczenia zdrowotne. Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce” organizowana w ramach Koalicji na rzecz Suplementów Diety.

Była to kolejna odsłona dyskusji o problematyce polskiego rynku suplementów diety po dostosowaniu prawa krajowego do europejskich regulacji w zakresie oświadczeń zdrowotnych. Prawodawstwo w tym obszarze generuje wątpliwości i jest przedmiotem zainteresowania podmiotów związanych z rynkiem suplementów diety i jego otoczeniem.

Przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele struktur państwowej inspekcji sanitarnej oraz środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy spotkali się, aby omówić ekonomiczne i społeczne aspekty nowych regulacji, które oddziałują na perspektywy rozwoju branży suplementów diety w Polsce. Środowisko przedsiębiorców reprezentowali: Ewa Jankowska, Prezes Zarządu Producentów Leków Bez Recepty (PASMI), Grzegorz Masiejczyk, Dyrektor Zarządzający z Krajowej Rady Suplementów Diety oraz Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

Tematyka konferencji odzwierciedlała oczekiwania artykułowane przez kluczowe podmioty związane z branżą suplementów diety w Polsce: producentów, organów kontrolujących, konsumentów. Podczas pierwszego dnia konferencji zaprezentowano aktualna sytuacja prawna w kontekście obowiązywania rozporządzenia 432/2012 i wynikające z niego zmiany po 13 grudnia 2012 r. Nie zabrakło również relacji z prowadzonej na forum Komisji Europejskiej dyskusji na temat sytuacji oświadczeń dotyczących składników roślinnych (botanicals). Poruszono zagadnienia w obszarze środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i prace Komisji Europejskiej dotyczące kierunków zmian przepisów w tym zakresie. Omówione zostały problemy w kategoryzacji  żywności funkcjonalnej i nutraceutyków oraz kwestie bezpieczeństwa stosowania suplementów diety, tak ważne z perspektywy, zarówno producentów, jak i konsumentów. Drugi dzień konferencji zdominowała problematyka kontroli urzędowej oraz  regulacji w zakresie oznakowania suplementów diety.

Konferencja była okazją do prezentacji szerokiego spektrum poglądów i wymiany doświadczeń. Rekomendacje i wnioski Uczestników zostaną skierowane do Stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego RP oraz Komisji Zdrowia Senatu RP.

Wypracowanie optymalnych dla rynku suplementów diety w Polsce rozwiązań pozostaje wyzwaniem dla Nas Wszystkich. Dlatego mamy nadzieję, że będziemy kontynuować ten wspólny wysiłek i spotkamy się w przyszłym roku.

W imieniu Komitetów Organizacyjnego i Naukowego serdecznie dziękuję Państwu za udział w Konferencji.


Komitet Organizacyjny

scroll back to top

Drukuj PDF